Studio-6

Abbey Road Studios 2

Photographer: Mikko Karmila