Studio-6

Abbey Road Studios 3

Photographer: Mikko Karmila