Studio-6

Abbey Road Studios

Photographer: Mikko Karmila